Säker betalning kort faktura och swish Swish Flower Open

Floweropen Stockholm: 08 – 15 00 50 eller Nacka Forum: 08 – 466 95 99    Mina sidor

0 Objekt

Uppgiftsskydd

Du har rätt att ta del av de personliga uppgifter EuroFlorist har registrerade om dig. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas till eller tas bort. Om du vill få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig hos EuroFlorist, skicka oss en skriftlig undertecknad begäran på adress:

EuroFlorist Sverige AB
Att: Ansvarig för E-Handel
Eddagatan 4, 217 67 Malmö

Personliga uppgifter

Förutom de uppgifter kunden uppgav lagras IP-adressen från vilken beställningen lämnades och tidpunkten hos EuroFlorist. EuroFlorist Sverige AB lämnar aldrig ut eller säljer uppgifter till tredje part rörande sina kunder, vare sig det är adresser, personliga upplysningar eller e-postadresser. I händelse av rättsfall där tvister ska lösas måste EuroFlorist följa nationella lagar särskilt om uppgifterna krävs av domstolar. Du måste vara minst 18 år gammal för att lämna en beställning via vår Internettjänst.

Falska beställningar

Allt bedrägeri eller försök till bedrägeri och falska beställningar rapporteras till den lokala polisen och de rättsliga myndigheterna.

Sessionscookies

För ett antal funktioner på våra webbplatser, till exempel på beställningsformuläret använder vi en “sessions-ID”, eller tillfälliga cookies, för att vi ska kunna sända rätt webbsidor till användaren. Det betyder att vår server sänder en så kallad “sessionscookie” med ett unikt ID-nummer till din dator varje gång du besöker vår webbplats. Utan en sådan skulle du till exempel inte kunna gå tillbaka till din beställning utan att fylla i alla dina uppgifter igen. En sessionscookie sparas inte på din dator och den är aktiv bara tills du stänger av datorn. Den här typen av cookie används endast för att säkerställa att EuroFlorists webbplatser fungerar som de ska. Den ger oss inga uppgifter om dig som användare och det är ingen risk att den smittar din dator med något programvaruvirus.