Säker betalning kort faktura och swish Swish Flower Open

Floweropen Stockholm: 08 – 15 00 50 eller Nacka Forum: 08 – 466 95 99    Mina sidor

0 Objekt

KÖPVILLKOR

Produktbeskrivning Leverans

Betalning Orderbekräftelse Ångerrätt

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

Personuppgiftspolicy

Cookies och IP-nummer

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning samt bilder på buketterna exemplifierar de blommor som levereras till beställaren. Floweropen erhåller sig rätten att variera innehåll och utformning baserat på årstid och blomstertillgång. Buketterna motsvara alltid den produktbeskrivning som anges för respektive bukett, i de fall rätt blomma ej finns följs färg och form.

Leverans

Leverans sker på angivet datum. Beställer du vardagar före kl 14 och lördagar före kl 12 med hemleverans kan vi leverera blommorna samma dag. Då gäller det endast till orter som inte expedieras med buss, postbil eller båt. I undantagsfall delar vi ut blommor på söndagar och helgdagar. Floweropen kontaktar mottagare via sms eller samtal innan leverans för att säkerställa att all information är korrekt. Har beställare uppgett fullständig adress inklusive portkod samt gett tillåtelse att lämna blommorna vid mottagares dörr kontaktas mottagare ej. Floweropen ansvarar ej för eventuell förlust av blommor då mottagaren inte varit tillgänglig. Vid leverans till kontor, sjukhus, hotell och liknande lämnas blommorna i receptionen. Floweropen ansvarar i dessa fall endast för leveransen fram till receptionen.

Vi kan inte garantera leveranser vid exakta tider, men vi gör alltid vårt yttersta för att ditt önskemål ska hållas. Normalt sker leveranser vardagar kl 9-19 och lördagar kl 12-17. Leveranser till företag kommer levereras innan 16 under förutsättning att vi fått in ordern före kl 12. Vid speciella högtider som t ex Alla hjärtans dag har vi utökade leveranstider.

När du beställer begravningsblommor är det viktigt att ange den avlidnes namn, kyrka eller
kapell, ort samt tid för begravningen.

Beställningar till begravningar måste göras senast 3 dagar före begravningen äger rum för att vi ska kunna garantera leverans.

Beställaren ansvarar för att samtliga lämnade leveransuppgifter är korrekta samt kompletta. Vid felaktig eller icke komplett information, som leder till försening eller utebliven blomsterleverans, står betällaren för eventuella kostnader och ersätts ej av Floweropen. För att leveransadress skall betraktas som fullständig skall beställaren ange portkod och all övrig information nödvändig för leverans. Om fullständiga leveransuppgifter (så som portkod, namn på dörren och motsvarande) ej är fullständiga avsäger sig Floweropen ansvaret för att blommorna levereras i tid.

Under extrema väderförhållanden förbehåller sig Floweropen rättan att leverera på närmast lämpliga dag. Detta sker i sådana fall i samförstånd med mottagaren.

Vid tillfällen då Floweropen inte levererat blommor i enlighet med överenskommelse, har kunden rätt att häva köpet.

Betalning

Konto- eller kreditkortet debiteras innan leverans. I samband med debitering kommer beställaren erhålla bekräftelse via email. I det fall kortet inte kan debiteras kommer ytterligare ett försök göras efterkommande dag. Misslyckas kortet att debiteras båda dessa gånger kommer ingen leverans att ske.

Samtliga priser anges exklusive moms för företagskunder samt inklusive moms för privatpersoner.
Bedrägeri och falska beställningar polisanmäls.

Orderbekräftelse

I samband med beställning kommer en bekräftelse att visas i samband med beställningen. Vid varje debiteringstillfälle kommer beställaren även att erhålla en orderbekräftelse för denna leverans. I de fall då konto- eller kreditkortet inte har kunnat debiteras erhålles ingen orderbekräftelse.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller vid varje tillfälle, då rådande, lagstiftning.

I de fall kvalitet eller utförande av buketten inte motsvarar beställarens förväntnningar skall beställaren skriftligen meddela Floweropen vid tillfälle för leveransen för att få detta åtgärdat.

Floweropen följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

Floweropen tillämpar enligt nedan ”ursäktligt avtalsbrott” (force majeure) i enlighet med § 10.2, avtalslagen.

  1. Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  2. Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.
  3. När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller § 5.7(2) och (3).
  4. Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelade om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.
  5. Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Personuppgiftspolicy

Floweropen behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst sådana uppgifter som möjligör Floweropen att fullfölja sina åttaganden gentemot beställaren samt i kommunikation med beställaren. Beställarens uppgifter måste vara korrekta för att Floweropen ska kunna uppfylla sina åtaganden mot beställare.

Cookies och IP-nummer

Floweropen använder sig av så kallade ”Cookies” samt lagrar uppgifter om besökarens IP-adress. Detta sker för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och en väl fungerande hemsida.

Cookies används bland annat vid inloggning samt när produkter läggs i varukorgen. IP-adressen används för analys av besöksstatistik i syfte att optimera besökarens upplevelse.